Více času na podstatné

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích mění také náležitosti smluv o dodávkách vody

20.09.2013 11:16

Téměř dva miliony odběratelů vody čekají úpravy smluv o dodávkách vody, díky kterým získají mimo jiné podrobnější informace o výpočtu cen vodného a stočného. Vyplývá to z přijatého znění novely zákona o vodovodech a kanalizacích, informuje portál vodarenstvi.cz. Portál dále uvádí, že přínosem pro odběratele vody je nově také povinnost, podle níž musí vodohospodáři specifikovat dobu výměny vodoměrů. Zákon také zakazuje propojení vodovodu s potrubím z jiného zdroje, například ze studny, což přispěje k omezení rizik snížené kvality pitné vody. Novela ale také stanovuje vlastníkům vodovodů a kanalizací povinnost vytvářet finanční rezervy k obnově vodohospodářského majetku, což zvýší tlak na růst cen vodného a stočného. Více ZDE