Více času na podstatné

Přijetí tržní stabilizační rezervy se přiblížilo

26.03.2015 13:44

EU ETS Členské státy EU při včerejším jednání daly Lotyšsku mandát k zahájení tripartitního jednání o vzniku tržní stabilizační rezervy. O plánu Evropské komise na stažení stovek milionů přebytečných emisních povolenek z trhu včera jednali zástupci členských států na COROPERU v Evropské unii. Povolenky, kterých je v systému emisního obchodování nadbytek, by měly v budoucnu mířit do stabilizační rezervy. Jednání se týkalo právě termínu, kdy by měla tržní stabilizační rezerva začít fungovat. Členské státy EU přijaly kompromis - spuštění tržní stabilizační rezervy v roce 2021 a přesun backloadovaných povolenek do rezervy v roce 2018. Budoucností nepřidělených povolenek se bude zabývat Evropská komise v rámci nadcházející revize Evropské směrnice o obchodování emisemi (EU ETS). Další jednání o tržní stabilizační rezervě je naplánováno na 30. března.

Lotyšský návrh počítá se startem tržní stabilizační rezervy v roce 2021. To je nejméně o dva a půl roku později, než bylo schváleno v Evropském parlamentu a zároveň mnohem později oproti základnímu scénáři, který očekávali účastníci trhu. Ohledně termínu vzniku mezi členskými zeměmi dosud nepanovala shoda. Proaktivní státy v čele s Německem a Velkou Británií mají zájem o vznik již od roku 2017, naopak Rumunsko, Finsko nebo Polsko jsou proti a požadují vznik až od roku 2021.

„Na včerejší zprávu z Bruselu trh reagoval podivuhodně. Obchodní seancí ve čtvrtek jsme zahájili o procento níž středeční uzavírací ceny. Spekulanti evidentně očekávali propad po schválení relativně slabého návrhu. Propadu se trh nedočkal a uzavírání krátkých pozic na nízké ranní likviditě vzneslo povolenky EUA o 5 % nad uzavírací cenu. Sledujeme také pozitivní interpretace výsledku. Série neveřejných debat v Radě Evropské unie nepřinesly pád blokovací menšiny, která odporuje brzkému startu reformy. Státy s ambiciózní environmentální pozicí se tak rozhodly ke vstřícnému kroku, pravděpodobně v naději, že tripartitní jednání spolu s Parlamentem a Evropskou komisí bude více efektivní pro přesvědčení blokovací minority v Radě, než další neveřejné interní debaty,“ říká Anatolij Stolbov, analytik společnosti Virtuse Energy, která je největším tuzemským obchodníkem s emisními povolenkami.

První jednání v trialogu se koná již příští pondělí 30. března. Virtuse Energy očekává další dvě debaty před oficiálním výsledkem. Pokud se Parlament, Evropská rada a Komise dohodnou na kompromisním návrhu, ten poté formálně přijme každá z institucí interně. Pokud ke kompromisu nedojde, vracíme se o krok zpět k interním debatám v Parlamentu a Radě.

„Následující měsíce skoro jistě bude doprovázet vysoká volatilita. Očekáváme, že trh nabídne přijatelné ceny jak pro deficitní podniky, které nakupují povolenky, tak i pro přebytkové, které povolenky prodávají. Dlouhodobě se díváme nahoru, věříme, že trialog se dohodne na kompromisu a maximálně v červnu se dočkáme konečného scénáře reformy,“ dodává Anatolij Stolbov.

Evropská unie zavedla v roce 2005 systém obchodu s povolenkami, kdy se mezi členské státy rozdělily emisní kvóty na vypouštění uhlíkových emisí. Po jejich překročení se musí povolenky kupovat. Dražší cena povolenek zvyšuje cenu tzv. silové elektřiny. Nízká cena snižuje motivaci podniků využívat šetrné technologie. Např. uhelné elektrárny mají díky levným povolenkám méně nákladný provoz. Rezerva má navázat na takzvaný backloading, který byl v Evropě spuštěn v loni právě kvůli přebytku povolenek a jejich klesajícím cenám. Během tří let mají být jeho prostřednictvím postupně staženy povolenky na 900 milionů tun emisí.