Více času na podstatné

Příležitosti pro české MSP, asociace a jejich partnery z akademické sféry v 7. RP

17.09.2010 11:46

Technologické centrum AV ČR a Technologické a inovační centrum ČVUT Vás srdečně zvou na seminář Příležitosti pro české MSP, asociace a jejich partnery z akademické sféry v 7. RP, který se uskuteční 6. října 2010 od 10 hodin v prostorách TC AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6.

 

Cílem semináře je informovat potenciální řešitele o aktuální výzvě k předkládání návrhů projektů 7. RP Výzkum pro MSP a Výzkum pro asociace MSP s uzávěrkou 8.12.2010. Zástupce EK představí na semináři příklady pozitiv a negativ účasti v těchto projektech z hlediska pravidel duševního vlastnictví (IP) platných v 7.RP. Dále detailně probere smluvní dokument „transakci“, který obsahuje ujednání o rozdělení práv k duševnímu vlastnictví mezi MSP a jejich partnery z výzkumných organizací. Na semináři bude rovněž věnována pozornost teoretickým otázkám IP pravidel 7. RP a finančním aspektům těchto projektů.

 

Registrovat se můžete online na https://geform.tc.cz/msp10/  do 4.10.2010 10:00 hod.