Více času na podstatné

Primární energetické zdroje 1995 - 2010

05.05.2011 08:18

Primární energetické zdroje jsou jedním ze základních ukazatelů energetické statistiky a energetické bilance.

V příloze Primární energetické zdroje 1995 - 2010 [pdf, 45 kB] jsou uvedeny údaje pro léta 1995 až 2010, kde do roku 2005 jde o údaje podle Energetických bilancí publikovaných ČSÚ, léta 2006 až 2010 jsou podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu, pro rok 2010 jde o předběžné údaje.

Primární energetické zdroje jsou souhrnem tuzemských nebo dovezených energetických zdrojů vyjádřených v energetických jednotkách.

Prvotním teplem se zde rozumí teplo vyrobené v jaderných reaktorech

Prvotní elektřina je elektřina vyrobená ve vodních elektrárnách (bez přečerpávacích vodních elektráren), větrných a fotovoltaických elektrárnách plus saldo dovozu a vývozu elektřiny.

 

Zdroj: MPO