Více času na podstatné

Prioritou české energetiky zůstává bezpečnost a stabilita dodávek

17.03.2011 18:37

Bezpečnost jaderných elektráren byla dnes jedním z bodů, o kterém jednala vláda.
 

Nejsou absolutně žádné důvody k jakémukoliv znepokojení, jak z hlediska případného ohrožení jadernou havárií v Japonsku, ale už vůbec ne z hlediska chodu českých jaderných elektráren,“ řekl premiér Petr Nečas na tiskové konferenci. Podle Nečase je potřeba pečlivě analyzovat všechny proběhlé události a vzít si z toho poučení. „Platí ujištění pro českou veřejnost, že chod českých jaderných elektráren je chodem standardním, bezpečným,“ dodal předseda vlády.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek na tiskové konferenci upozornil, že české jaderné elektrárny jsou vybaveny modernější technologií než ty, kterých se týká aktuální situace v Japonsku. Projekty elektráren Dukovany a Temelín jsou přinejmenším o jednu dekádu mladší a tím pádem také modernější, než zařízení v japonské elektrárně Fukušima.

České elektrárny jsou pod pravidelných dohledem mezinárodních organizací a podle Lisabonské smlouvy zodpovídá za svou energetiku každý členský stát Evropské unie. Ministr Kocourek také upozorňuje, že už na základě dohod z Melku prošla elektrárna Temelín speciálními dalšími stresstesty na požadavek jiných zemí Evropské unie.

 

 

České elektrárny také používají konstrukčně jiný typ reaktoru, než ty japonské. Obě jsou také vybavené rekombinátory vodíku, které v případě vážného havarijního stavu odstraní hořlavý vodík, který byl příčinou explozí v elektrárně Fukušima,“ řekl ministr Kocourek.

České jaderné elektrárny jsou také připravené na to, aby přestály zemětřesení výrazně přesahující nejsilnější otřesy představitelné České republice. Český masiv patří k nejstabilnějším útvarům na planetě, přesto se při výstavbě elektráren počítalo i s možností zemětřesení v okruhu několika set kilometrů od elektráren. I pro tyto případy jsou zařízení zajištěná.

Podle dosavadních informací způsobila problémy záložních systémů v Japonsku deset metrů vysoká mořská vlna tsunami. Ta není v podmínkách České republiky reálná. České jaderné elektrárny stojí mimo hrozbu povodní, což se ukázalo při rekordních povodních z roku 2002, které jejich provoz neohrozily.

Elektrárny v Temelíně a v Dukovanech v současné době vyrábějí kolem jedné třetiny veškeré elektrické energie vyprodukované v České republice. Samotná elektrárna Temelín je největším individuálním zdrojem. Zbylou elektrickou energii Česko získává převážně spalováním uhlí. Za současné situace přitom prakticky není možné elektřinu dovážet ze zahraničí – nejbližším exportérem elektřiny je až Francie.