Více času na podstatné

Priority nových ministrů pro životní prostředí, průmysl a zemědělství vlády Jiřího Rusnoka

12.07.2013 18:00

Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský:

- chce mezi všemi politickými stranami hledat konsensus pro návrh zákona o Národním parku Šumava;

- chce se zabývat také dostavbou jaderné elektrárny Temelín a řešit protipovodňovou ochranu;

- za prioritu označil i program Nová zelená úsporám a zlepšení kvality ovzduší na severní Moravě.

 

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala:

- za svou hlavní prioritu považuje energetiku, vláda by podle něj měla vyřešit energetickou a surovinovou politiku;

- průmysl by podle něj měl být opět jedním z hlavních zájmů ČR;

- zmínil také možné zavedení omezení či kontroly dovážené oceli.

 

Ministr zemědělství Miroslav Toman:

- chce dořešit situaci zemědělců zasažených nedávnými povodněmi;

- rád by též dokončil jednání o společné zemědělské politice EU, přípravu resortního rozpočtu pro příští rok a zavedl přísnější kontrolu potravin;

- chce snížit počet vedoucích zaměstnanců v resortu.

 

Zdroj: Českénoviny.cz