Více času na podstatné

Případové studie: Uhlíková stopa měst

20.08.2012 08:51

TIMUR v rámci projektu Města a klimatická změna připravil 5 případových studií představující uhlíkovou stopu Chrudimi, Jilemnice, Krnova, Semil a Svitav - pěti měst zapojených do projektu. Případové studie vznikly jako jeden z hlavních výsledků zmiňovaného projektu a popisují podrobně výchozí situaci v zapojených městech, analyzují jednotlivé oblasti uhlíkové stopy (energie, doprava, odpady, území, zemědělství). V případových studiích je uveden popis výpočtu, výsledky pro konkrétní město, vzájemné srovnání měst a v neposlední řadě návrhy opatření.

 

US_PS_CR_mini US_PS_JIL_mini US_PS_KRN_mini US_PS_SM_mini US_PS_SY_mini
Případová studie Chrudim (PDF) Případová studie Jilemnice (PDF) Případová studie Krnov (PDF) Případová studie Semily (PDF) Případová studie Svitavy (PDF)

 

Uhlíková stopa se zaměřuje na množství skleníkových plynů, které produkujeme naším každodenním životem, například spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny nebo tepla, dopravou atd. Vyjadřuje se v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2), udává se v hmotnostních jednotkách – kilogramech a tunách. Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů, uvolněné během životního cyklu produktu, který používáme, poskytnutím služby, cestováním, a podobně. Více na uhlikovastopa.cz

 

Zdroj: TIMUR.cz, www.uhlikovastopa.cz