Více času na podstatné

připomínkové řízení - elektroodpady

04.01.2010 11:18

Do 20.1.2010 se můžete vyjadřovat k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Své připomínky prosím zasílejte na studentj@cemc.cz.

Podklady ke stažení ZDE.