Více času na podstatné

Připomínkové řízení ISO 14066

21.12.2009 10:35

Název předpisu: Skleníkové plyny – Požadavky na odborné způsobilosti týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů s návodem pro hodnocení

Označení předpisu: ČSN ISO/DIS 14066

Podklady si prosím vyžádejte u:

ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ing. Gabriela Šimonová
tel.: 221802166, simonova@unmz.cz
www.unmz.cz
Biskupský dvůr 5
110 02 Praha 1