Více času na podstatné

Připomínkové řízení - ISO 14006 (ekodesign)

30.08.2011 14:13
Název normy: ČSN EN ISO 14006 Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu

Termín připomínek: 30.9.2011

Připomínky zasílejte na ZdenekSuchanek@seznam.cz

Upozornění: podklady si prosím vyžádejte elektronicky u RNDr. Z. Suchánka (ZdenekSuchanek@seznam.cz)