Více času na podstatné

Připomínkové řízení k Ekologické újmě končí dnes

08.04.2011 10:38

Připomínkové řízení k nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě končí již dnes. Účelem navrhované právní úpravy je provedení zákonného zmocnění, které je obsaženo v ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Podle tohoto ustanovení, které nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2011, má vláda stanovit nařízením způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření. Navrhovaná právní úprava je v souladu s tímto zákonným zmocněním. Další podrobnosti nalezeznete ZDE.

 

Vaše připomínky zasílejte na info@tretiruka.cz