Více času na podstatné

Připomínkové řízení - nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

24.03.2011 09:23

Účelem navrhované právní úpravy je provedení zákonného zmocnění, které je obsaženo v ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Podle tohoto ustanovení, které nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2011, má vláda stanovit nařízením způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření. více...