Více času na podstatné

Připomínkové řízení - Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv biokapalin

27.07.2011 08:55

Název: Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv biokapalin

Termín: 1. 8. 2011

Anotace: Nařízení vlády v souladu se zmocněním uvedeným v novele zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a s příslušnými ustanoveními transponované směrnice stanoví konkrétní kritéria pro udržitelnou výrobu (kritéria týkající se minimální úspory emisí skleníkových plynů a ochrany biodiverzity).

Komentář a dokumenty ke stažení ZDE