Více času na podstatné

Přípomínkové řízení: návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

15.10.2009 09:26

Oblast připomínek: ovzduší

Termín Vašich připomínek: 9.11.2009

Dokumenty ke stažení: ZDE

Doprovodný článke: ZDE