Více času na podstatné

Připomínkové řízení - NPP

21.07.2010 07:06

 

Oblast: ostatní

Téma: NPP

Termín: 2.8.2010

 

Komentář:

v rámci meziresortního připomínkového řízení se můžete vyjadřovat k následujícím návrhům vyhlášek:

- návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
- návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
- návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
- návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
- návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejich bližších ochranných podmínek,
- návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
- návrh vyhlášky, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané ministerstvy a
- návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 

Dokumenty ke stažení ZDE