Více času na podstatné

připomínkové řízení - oblast voda

15.07.2010 08:32

V rámci připomínkového řízení se můžete vyjářovat k návrhu nového nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. více ZDE