Více času na podstatné

Připomínkové řízení - ochrana zemědělského půdního fondu

17.08.2010 12:50

Ministerstvo životního prostředí předkládá na základě zmocnění uvedeného v § 22 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,  návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška“). Předmětem novely této vyhlášky je ustanovení § 2 „Vymezení nejvýše přípustného obsahu škodlivých látek v půdě“. Podrobnosti ZDE