Více času na podstatné

Připomínkové řízení - odpady, ovzduší

13.07.2010 10:19

V rámci připomínkového řízení se můžete vyjádřit k návrhu novely vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a k návrhu nové vyhlášky, která  je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Více podrobností ZDE