Více času na podstatné

Připomínkové řízení - odpady

07.09.2009 14:55

V rámci připomínkového řízení se můžete do 21.9: 2009 vyjadřovat k návrhu vyhlášky, ktrou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb. Dokumenty naleznete ZDE

 

Důvod předložení novely: Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu je nutnost implementovat do českého právního řádu požadavky zakotvené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů (dále jen „Směrnice“) a Rozhodnutí Rady č. 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky. Dalším důvodem je potřeba stanovit podmínky ukládání odpadů z mechanicko-biologické úpravy odpadů, a to s ohledem na připravovanou výzvu z Operačního programu Životní prostředí pro projekty zařízení k mechanicko-biologické úpravě odpadů a související infrastrukturu. Body novelizace ZDE