Více času na podstatné

Přípomínkové řízení - ovzduší

15.09.2009 13:58

Dnes Ministerstvo životního prostředí předkložilo do meziresortního připomínkového řízení dva návrhy zákonů týkající se ovzduší. A to:

A) samotný zákon o ochraně ovzduší

B) zákon o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech

 

Termín do kterého očekáváme Vaše připomínky: 9.října 2009

Dokumenty ke stažení: ZDE

 

Jaké jsou důvody předložení nových právních úprav v oblasti ovzduší? To se dočtete v "§§§ Zpravodajství"