Více času na podstatné

Připomínkové řízení - podzemní vody

16.09.2010 10:52

V rámci připomínkového řízení se můžete vyjádřit k k návrhu vyhlášky o způsobu vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu útvarů podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. Další podrobnosti ZDE