Více času na podstatné

Připomínkové řízení - regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

17.06.2010 22:43

Energetický regulační úřad zveřejňuje svůj návrh změn vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. Své případné připomínky zasílejte do středy 23. 6. 2010 na e-mailovou adresu andrea.nikodymova@eru.cz, aby připomínky mohly být projednány, příp. zapracovány ještě před posláním návrhu do meziresortního připomínkového řízení.

 

Zdroj: ERU