Více času na podstatné

Připomínky: Návrh vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí

05.12.2017 09:51

Ministerstvo zemědělství poslalo do připomínkového řízení Návrh vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem. Vyhláška prostřednictvím formulářů shrnuje údaje a doklady, které musí žadatel předložit jak podle vodního zákona, tak i v případě vodních děl podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná vyhláška nahradí vyhlášku č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Termín připomínek je stanoven na 27. prosince 2017. Další podrobnosti ZDE