Více času na podstatné

Připomínky: Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040

03.09.2021 12:45

Účelem Strategického rámce je formulovat předpoklady, cíle a opatření pro to, aby byla Česká republika prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolná vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu a rozvíjela celkově udržitelný společenský systém. Česká republika musí být schopna reagovat na budoucí zásadní výzvy i v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Budování cirkulární ekonomiky by se mělo stát prioritou České republiky. Strategický rámec stanovuje 10 prioritních oblastí, kterými jsou: produkty a design; průmysl, stavebnictví, suroviny a energetika; bioekonomika a potraviny; spotřeba a spotřebitelé; odpadové hospodářství; voda; výzkum, vývoj a inovace; vzdělávání a znalosti; ekonomické nástroje; cirkulární města a infrastruktura.

 

Dokument ke stažení: