Více času na podstatné

Příprava dotačních podmínek pro období 2021 – 2027 pokračuje

01.03.2019 09:36

Koncem února 2019 zveřejnila evropská komise pravidelné hodnocení pokroku členských států při plnění hospodářských a sociálních priorit. Kromě hodnocení členské země obsahuje zpráva i první návrhy pro čerpání ze strukturálních fondů v programovém období 2021-2027. Tyto návrhy korespondují s prioritami financování v České republice, které v rámci jednání 6. Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Mezi návrhy Evropské komise pro podporu v oblasti životního prostředí v programovém období 2021 – 2027 se objevují například:

  • Podpora nízkouhlíkových technologií
  • Snižování energetické náročnosti budov a provozů
  • Zvyšování využití OZE
  • Podpora náhrady kotlů na fosilní paliva za nízko emisní
  • Zlepšování systémů zadržování vody a nakládání s vodou v krajině i ve městech
  • Podpora přechodu na cirkulární ekonomiku
  • Podpora prevence vzniku odpadů, opětovného použití a recyklace odpadů
  • Sanace ekologických zátěží
  • Podpora nízko emisní dopravy

 

I na základě návrhů Evropské komise bude nyní pokračovat příprava Dohody o partnerství a rovněž i příprava jednotlivých Operačních programů. Zda se návrhy Komise promítnout do těchto dokumentů a jakým způsobem bude podpora nastavena, ukáže čas. Probíhající práce jsou v souladu s harmonogramem příprav. V tuto chvíli se počítá s dokončením všech prací do konce roku 2020 a tedy spuštěním výzev pro nové programové období již v roce 2021.

Priority financování - ZDE

 

 

Autor: Martin Veverka, Ernst & Young, s.r.o.