Více času na podstatné

Příručka ochrany kvality ovzduší

11.04.2014 08:56

V rámci projektu "Efektivní řízení kvality ovzduší" byla vytvořena souborná Příručka ochrany kvality ovzduší. Příručka v sobě pojí současnou právní úpravu, technické aspekty a dalším témata související s ochranou ovzduší, např. znalosti o zdravotních a ekologických důsledcích znečištěného ovzduší, apod. Tento soubor odborných textů z různých oborů má umožnit celostně vnímat disciplínu ochrany kvality ovzduší, jež v sobě zahrnuje nejenom právní a technické aspekty, ale i zdravotní a ekologické důsledky znečištěného ovzduší.

 

Obsah příručky:

  1. Znečištění a znečišťování kvality ovzduší
  2. Dopady znečištění ovzduší
  3. Zdroje znečišťování ovzduší a technologické souvislosti
  4. Politika a intervence
  5. Rejstřík zkratek
  6. Věcný rejstřík
  7. Autorský rejstřík

 

Dokument ke stažení:

Příručka (PDF, 10 MB)

 

 

Zdroj: MŽP