Více času na podstatné

Příručka OECD k udržitelné průmyslové výrobě: sedm kroků k dosažení vynikajících výsledků v environmentální oblasti

22.09.2011 18:08
Publikujeme na vaše přání a doporučení!

 

OECD vydala “Příručku k udržitelné průmyslové výrobě: sedm kroků k dosažení vynikajících výsledků v environmentální oblasti”.

Příručka jako klíčový prvek Strategie zeleného růstu OECD z května t.r. má napomoci podnikům, zejména dodavatelům a malým a středně velkým firmám, rozvinout udržitelnější přístup k růstu. Je stručná a praktická a umožňuje podnikům maximálně využít zeleného růstu cestou většího zefektivnění jejich výrobních procesů, posouzením materiálů, které používají při výrobě, zvážením užitku jejich výrobků a výzev a motivováním jejich týmů a jejich poháněním k neustálému zlepšování.

Příručka kompiluje příklady dobré praxe a případové studie, které ilustrují přínosy udržitelné průmyslové výroby – úsporu peněžních prostředků, zlepšení výrobků, větší zefektivnění výrobních procesů a zvýšení prodejů.

Příručku doplňuje webový portál, který přináší detailnější informace o indikátorech a řízení výkonnosti a odkazy na další nástroje a rady. Celkem 18 indikátorů udržitelné průmyslové výroby OECD ilustruje dopady typických průmyslových aktivit (vstupů, procesů a výrobků) na životní prostředí. Tyto indikátory mohou být aplikovány na podnik jakékoli velikosti a v jakémkoli odvětví jako srovnávací kritérium a pomoci změřit a zlepšit jejich environmentální výkonnost. 

“Příručka k udržitelné průmyslové výrobě: sedm kroků k dosažení vynikajících výsledků v environmentální oblasti” (AJ) [pdf 2 MB] je dostupná na webovém portálu OECD: www.oecd.org/innovation/green/toolkit

 

Dále ke stažení: Strategie zeleného růstu OECD (AJ)

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR