Více času na podstatné

Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního prostředí

17.05.2010 13:41

V rámci twinningového projektu s německým Ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti vznikla metodická příručka o vytváření scénářů budoucího vývoje stavu a zátěží životního prostředí. Současně se zabývá funkcí těchto výstupů při strategické podpoře vytváření a implementace politiky životního prostředí. Příručka na 70 stranách nabízí ucelený přehled této problematiky a odkazy na další zdroje pro zájemce o podrobnější informace. Je určena pro ty, kdo zpracovávají strategicky orientované zprávy o stavu životního prostředí, poskytují podklady pro rozhodovací procesy i pro širší veřejnost se zájmem o životní prostředí. Publikace je k dispozici zdarma v tištěné podobě v knihovně CENIA a v elektronické podobě zde.