Více času na podstatné

Příručka pro žadatele OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná od 10. 2. 2011

14.02.2011 13:03
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Řídící orgán OP VK, vydalo 7. verzi Příručky pro žadatele platnou od 10. února 2011.
Více informací a příručku ke stažení naleznete zde: Příručka pro žadatele OP VK verze 7, platná od 10. 2. 2011