Více času na podstatné

Příručky nejen pro odbornou veřejnost

14.01.2010 08:14

Dvě příručky na téma odpady (prioritní osa 4) a příručka věnovaná větrání v místnostech (prioritní osy 3 a 7) jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Využitím biologicky rozložitelného komunálního odpadu se zabývají brožurky Výstavba komunálních bioplynových stanic s využitím BRKO a Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně. Věnují se nejen zhodnocení současného stavu v České republice, podmínkám pro výstavbu i samotné výstavbě, ale i možnostem financování z Operačního programu Životní prostředí a příkladům z praxe.

Příručku Nucené větrání s možností rekuperace odpadního tepla v objektech pro vzdělávání lze využít při rekonstrukci objektů vzdělávacích zařízení. A to jak při zateplování, na které je možné získat dotaci z prioritní osy 3, tak při výstavbě či rekonstrukci environmentálních vzdělávacích center, která jsou podporována prioritní osou 7.

Příručky jsou určeny nejen pro investory, projektanty a zpracovatele žádostí z OPŽP.

Příručky ke stažení