Více času na podstatné

Přírustky v databázi odborných článků z českých i zahraničních časopisů (databáze RESERS)

27.07.2011 07:55

Databáze RESERS je anotovaná bibliografická databáze odborných článků z českých i zahraničních časopisu a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti.

 

Ukázka:

Sanacné metódy environmentálnych zátaží
Odpady, 11, 2011, c. 3, s. 15-17.
Atlas sanacních metod environmentálních záteží predstavuje jeden z duležitých dokumentu na podporu Státního programu sanace environmentálních záteží (2010 až 2015), který je základním strategickým dokumentem na rešení této problematiky na Slovensku. Publikace bude zverejnená i na
internetových stránkách v rámci informacního systému environmentálních záteží.

 

Recyclage: Des freins techniques et environmentaux. (Recyklace: technické a envitronmentální prekážky)
Recyclage Récupération, 101, 2010, c. 32, s. 8.
Asociace Record zverejnila studii o technických a environmentálních limitech recyklace odpadu a výjimkou recyklace chemické. Studii provedla belgická agentura RDC. Recyklace domovních a prumyslových odpadu je cím dál komplexnejší. Puvodne se soustredila na jednotlivé materiály jako
sklo, papír, kovy atd. V soucasné dobe je vule recyklovat všechny odpady (plasty, drevo, kompozitní materiály, vozidla s ukoncenou životností) konfrontována s paradoxní situací, že vzniká opacný efekt: recyklace je kontraproduktivní, príliš drahá a zatežuje životní prostredí. Studie definuje 3 typy limitu recyklace: limity spojené se zdrojem a zpusobem sberu odpadu, limity spojené s postupem recyklace (nesoulad mezi nabízející se technikou a složením odpadu) a limity spojené se zpracováním - zmena vlastností materiálu, zpusobená nárocnejšími postupy. Analýza je doplnena prípadovými studiemi.

 

Massnahmen zur Abfallvermeidung vor dem Hintergrund von Lebensweguntersuchungen. (Opatrení prevence vzniku odpadu na pozadí sledování životního cyklu)
Müll und Abfall, 43, 2011, c. 4, s. 152-156.
Všechno, co se oznacuje jako "prevence vzniku odpadu", nevede k zamezení jejich vzniku. Na základe sledování životního cyklu je videt, zda se v prípade jednotlivých opatrení jedná pouze o novou definici odpadu, o substituci s negativními dopady nebo o opatrení, které skutecne vede k prevenci vzniku odpadu a záteže životního prostredí. Stanovením "ekologické stopy" jsou identifikováni relevantní aktéri a adresáti strategií. Na základe dat o vlivu sídelních odpadu na životní prostredí lze získat informaci, které frakce odpadu mají vysoký potenciál záteže životního prostredí a jsou soucasne vhodné jako indikátory kontroly dosažení cíle. Clánek nastinuje schéma implementace programu prevence vzniku odpadu a navrhuje vypracování typologie obcí pro porovnání opatrení.

 

Dokumenty ke stažení:

Přírůstky databáze RESERS 7/2011