Více času na podstatné

Přírůstky v databázi odborných článků z českých i zahraničních časopisů (databáze RESERS)

29.06.2012 09:21

Databáze RESERS je anotovaná bibliografická databáze odborných článků z českých i zahraničních časopisu a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti.

 
Dvojí využití odpadu v Hamburgu: nejprve energie, potom kompost
Evropská rámcová směrnice o odpadech vyžaduje separovaný sběr bioodpadů. Plánovaná novela německého zákona o oběhovém hospodářství konkretizuje plošné zavedení separovaného sběru bioodpadů nejpozději od r. 2015. Podnik Stadtreinigung Hamburg (SRH) zareagoval na tato ustanovení v předstihu a po 10 letech separovaného sběru bioodpadů byla vyhláškou zavedla povinnost separovaného sběru bioodpadů domácnostmi od r. 2011. Mnoho domácností již využívá zelené sběrné nádoby a množství sebraných bioodpadů se výrazně zvýšilo. V rámci dlouhodobé koncepce ochrany zdrojů koupil SRH v r. 2008 kompostárnu Bützberg a v současné době ji rozšiřuje. Bioodpad se bude zpracovávat v přistavěném zařízení na suchou fermentaci a vzniklý plyn bude po vyčištění napájen do sítě. Zbytky z fermentace se budou kompostovat a poté využívat ke zlepšení půdy. Zařízení tak využije odpad dvakrát: nejprve energeticky, potom látkově. Zařízení má roční kapacitu 70 000 t.
 
2010: Více odpadů spáleno než skládkováno
V roce 2010 bylo ve spalovnách a zařízeních na tepelné využití spáleno 41,7 mil. t odpadů a 34,6 mil. t bylo uloženo na skládky. Podle Spolkového statistického úřadu Destatis tak již druhý rok po sobě bylo více odpadů spáleno, než uloženo na skládky. Prosazuje se trend dalšího zpracování nebo
spalování odpadů namísto skládkování. Zvýšil se hlavně význam spalování odpadů v topných zařízeních. V r. 2010 zde bylo spáleno 17,3 mil. t odpadů (o 17 % více než v r. 2009). Tato zařízení slouží v první řadě k výrobě energie nebo k jiným výrobním účelům a využívají odpady jako přídavné nebo jediné palivo. Větší část odpadů byla ovšem spálena v zařízeních na tepelné zpracování, sloužících hlavně k odstranění potenciálu škodlivých látek. Bylo v nich spáleno 24,3 mil. t, o 3 % více než v r. 2009. Klesající tendence skládkování odpadů (minus 2,3 %) potvrdila trend, který lze pozorovat již asi 20 let.
 
Olejové filtry: Od zvláštních odpadů k hodnotným surovinám
Staré olejové filtry z automobilů se v celé Evropě považují za zvláštní odpad a musejí se separovaně sbírat. Protože se skládají z 60 % z kovů, jejich zpracování se vyplácí a správnou technologií lze získat hodnotné suroviny. V italském Piemontu uvedla firma Riccoboni do provozu speciální linku na
zpracování olejových filtrů. Projekt byl realizován ve spolupráci s německou firmou MeWa Recycling Maschinen und Anlagenbau GmbH. Linka může zpracovávat 5 t olejových filtrů/h a svou kapacitou a kvalitou je první v Evropě. V první fázi zpracovává 2,5 vstupního materiálu/h. Nejprve se z toku
materiálu vytřídí plynové kartuše, textilie, velké kusy kovů a jiné rušivé látky. Do dalšího procesu mohou být naopak včleněna rozmělněná kovová vlákna. Materiál je v jednostupňovém postupu rozmělněn na výslednou zrnitost menší než 25 mm. Rozmělněná směs železa, hliníku, papíru, pryže a oleje se vyčistí v odstředivce. Odloučený olej se uskladní v nádržích, ostatní materiál je téměř suchý, a lze jej zpracovat odlučovačem kovů. Na konci vznikají frakce železa a hliníku s méně než 2 % oleje.
 
Nový způsob recyklace starých pneumatik
V EU je ročně vyprodukováno přes 2,5 mil. t starých pneumatik, z toho zhruba 600 000 t v Německu. Nový postup rozmělňování za tepla vyvinutý firmou Amandus Kahl je alternativou k dosavadním postupům rozmělňování pneumatik s použitím kapalného dusíku a rozemílání za tepla s využitím granulátorů. Nový postup rozemílání na plochých matricových lisech bez využití dusíku na granulát bez kovů a tkaniny umožňuje ušetřit až 80 EUR/t. Pneumatiky se nejprve rozmělní na částice o velikosti 50-100 mm, pak se na plochém matricovém lisu rozemelou na principu kolového mlýna. Poté se magnety odseparují ocelové dráty a kombinované materiály z oceli a pryže - ty se vícestupňovým proséváním a dalším granulováním zpracují na frakce podle požadavků zákazníka. Pryžový granulát má oproti granulátu z rozmělňování za studena, který má hladký povrch a je kubický, podstatně větší specifický povrch. Granulát a moučku lze využít jako plnivo v kaučukovém průmyslu, přísadu do asfaltu při stavbě silnic apod.
 

 

a další zajímavé informace se můžete přečíst ZDE