Více času na podstatné

Přírustky v databázi odborných článků z českých i zahraničních časopisů (databáze RESERS)

29.08.2011 08:42

Databáze RESERS je anotovaná bibliografická databáze odborných článků z českých i zahraničních časopisu a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti.

 

Ukázka:

 

KARÁSEK, R. - SKÁLA, Z.
Transfer težkých kovu pri spalování odpadu
Waste Forum, 2011, c. 1, s. 26-31.
Termické zpracování odpadu má mnoho výhod, predevším významné snížení objemu odpadu, sterilnost zbytku po spalování, rychlost procesu zpracování oproti jiným metodám a v neposlední rade možnost využití jeho energetického obsahu. Tento clánek se zabývá chováním težkých kovu a jejich sloucenin v prubehu spalovacího procesu.

 

FECHTNEROVÁ, A.
Problematika cerných skládek na pozemcích urcených k plnení funkcí lesa
Lesnická práce, 90, 2011, c. 3, s. 16-18.
Nepovolené skládky v lesích nejen vznikají, ale v nekterých oblastech se dokonce i neustále obnovují. Puvodci si casto neuvedomují, jaká rizika s sebou nedovolené ukládání odpadu v lesích prináší. Legislativní rámec v tomto prípade danou problematiku reší jen do urcité míry a vyvstává otázka potreby zmeny.

FRUERGAARD, T. - ASTRUP, T.
Optimal utilization of waste-to-energy in an LCA perspective. (Optimální využití energie z odpadu z pohledu analýzy životního cyklu)
Waste Management, 31, 2011, c. 3, s. 572-582.
Dánská studie hodnotí produkci energie ze dvou typu komunálních tuhých odpadu z pohledu analýzy životního cyklu. Prvním hodnoceným typem odpadu je smes vysoce výhrevného paliva z odpadu a druhým od zdroje vytrídená organická frakce komunálního odpadu. V prvním prípade se posuzuje spolecné spalování a prímé spalování. Ve druhém prípade se anaerobní vyhnívání organického odpadu porovnává se spalováním. Závery studie vyhodnocují jako optimální variantu prímé spalování s efektivním využitím energie.
 

Databáze ke stažení (srpen 2011) ZDE