Více času na podstatné

Přírustky v databázi odborných článků z českých i zahraničních časopisů (databáze RESERS)

08.11.2011 10:06

Databáze RESERS je anotovaná bibliografická databáze odborných článků z českých i zahraničních časopisu a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti.

 
Ukázka:

Průmysl žádá veřejno-soukromé partnerství k omezení potravinářských odpadů
European Environment & Packaging Law Weekly, 2011, č. 252, s. 6-7.
Obalový průmysl a pomocné organizace mají podle Evropské organizace pro obaly a životní prostředí (EUROPEN) v budoucnu vytvořit veřejno-soukromé partnerství za účelem vývoje inovativních balení ke snížení množství potravinářských odpadů v rozvojových zemích. Existují velmi levná řešení obalů,
které mohou velmi zredukovat ztráty potravin, např. přepravky na více použití, chránící křehké ovoce a zeleninu. Podle organizace EUROPEN politici nechápou význam obalů při snižování potravinářských odpadů. Zatímco odborníci předpovídají zvýšení zemědělské produkce o 70 % do r. 2050, obaly nejsou při zajišťování potravin považovány za důležité. Podle švédského Institutu pro potraviny a biotechnologii činí potravinářské odpady 2,3 bil. t ročně. V Indii dosahuje ztráta ovoce a zeleniny po sklizni 50 % neboli 80 mil. t. V EU se vyhazuje 11 % poživatelných potravin, což činí 89 mil. t. Evropská
 
What a waste. (Jaké plýtvání)
European Voice, 17, 2011, č. 26, s. 24.
Průmyslová symbióza spočívá v myšlence, že odpad firmy se může stát surovinou. Firma tak ušetří náklady za odstranění odpadů a za nákup surovin. Výsledkem může být vysoká efektivita. Nejedná se o novou koncepci, její příklady lze najít již v 60. letech. V současné době proniká průmyslová symbióza stále více do politiky. V r. 2005 vznikl ve Spojeném království první národní program průmyslové symbiózy (NISP). Prvních pět let přineslo výborné výsledky včetně odklonění 35 mil. t odpadů od skládky a bylo ušetřeno 30 mil. t oxidu uhličitého, což jsou 4 % průmyslových emisí CO2 ve Spojeném království. 14 000 firem zapojených do programu, většinou malých a středních, ušetřilo 1,1 trilionu EUR. V Evropě začínají s NISP také Maďarsko, Rumunsko a Slovensko, ve světě Brazílie, Čína a Jižní Afrika.
 
WERNER, S.
Medizinische Risiko-Abfälle lassen sich vor Ort desinfizieren: Mit Mikrowellen gegen Sonderabfälle. (Zdravotnické rizikové odpady lze dezinfikovat na místě: Mikrovlnami proti zvláštním odpadům)

ENTSORGA, 30, 2011, č. 5/6, s. 27-28 .
Na klinikách vzniká velké množství infekčních odpadů, které se musejí nákladně zneškodňovat jako zvláštní odpad. Pomocí mikrovlnného postupu lze materiál přímo na místě změnit v obyčejný domovní odpad. Velké množství odpadů vzniká při dialýze - hadičky, plastové obaly, kanyly. Srbská dialytická klinika Medical Care využívá systém Medister 160 HF rakouské firmy Meteka GmbH z Judenburgu. Zařízení zabere méně místa než obvyklé autoklávy a dekontaminuje odpad během 45 minut. Postup je založen na speciální mikrovlnné technologii. Během tepelné dezinfekce jsou zničeny všechny bakterie stupně rezistence I až IV, všechny druhy virů, parazitů a plísní. Materiály se sbírají do utěsněných nádob na více použití, které se otevírají nožní pákou. Bez nutnosti rozmělnění a chemické úpravy se v Medisteru odpady zvlhčí a zahřejí na 97-100 °C. Patentovaným postupem "Even-Heat" se odpad za 45 minut zbaví všech původců infekcí a může být zneškodněn jako domovní odpad.
 
Dokument ke stažení ZDE