Více času na podstatné

Přírustky v databázi odborných článků z českých i zahraničních časopisů (databáze RESERS)

05.12.2011 10:54

Databáze RESERS je anotovaná bibliografická databáze odborných článků z českých i zahraničních časopisu a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti.

 
Ukázka:
 
Juicing the Waste Stream. (Hodnotný proud odpadů)
Waste Age, 42, 2011, č. 4, s. 22-24.
3 obr.
Největší floridská firma nakládající s odpady F.D.S. Disposal Inc. otevřela recyklační zařízení na rincipu nulového odpadu. Obyvatelé mohou odkládat odpady v jediném proudu bez třídění, které se provádí na automatické lince firmy. Na konci procesu nezbyde žádný odpad ke skládkování. Na základě dohod s partnerskými firmami se některé žádané materiály, např. kovy, plasty, papír a sklo třídí tradičně, zatímco materiály, které nemají na trhu větší hodnotu, se upravují pomocí patentované technologie slisováním a tavením na užitkové předměty typu oplocení, podlahovin a stavebních dílců.
 
SARBER, K.
Finding financing for anaerobic digestion. (Financování anaerobního vyhnívání)
BioCycle, 52, 2011, č. 5, s. 47-49.
1 fot.
V USA pokračuje tok kapitálu do obnovitelných zdrojů energií. Podnikatelé se kromě větrných solárních příležitostí zaměřují na biomasu, která je nezávislá na počasí nebo geografických podmínkách. Proto jsou stále více v oblibě zařízení k anaerobnímu vyhnívání s produkcí bioplynu a doplněná produkcí elektřiny. V r. 2011 se uskutečnilo v odpadovém hospodářství několik strategických investic, např. ve firmách Harvest Power, Enerkem a v kompostárenské firmě Garick.
Do moderní výroby bioplynu a elektřiny z organického odpadu investovaly společně firma Recology ze San Francisca a Veřejné služby v Oaklandu. Úspěšnost recyklace organických odpadů spočívá především v odpovědnosti developerů za zajištění smluvního rámce projektů.
 

Australia - roads from recycled glass. (Austrálie - cesty z recyklovaného skla)
Warmer Bulletin, 2011, č. 132, s. 9.
Úspěšný projekt využití odpadního skla realizují ve spolupráci australské firmy Augusta-Margaret River a Australian Food and Grocery Council Packaging Stewardship Forum (PSF), a to v návaznosti na výzkum skládkování odpadů a přínosů zpracování skleněného recyklátu k opětovnému použití.
Sebrané sklo se drtí ve zpracovatelském závodě firmy Margaret River Glass Reprocessing Plant a dále používá při výstavbě silnic, do asfaltu, betonu a jako náhražka písku. Ročně sebere firma PSF více než 76 % použitých skleněných nápojových obalů.

 

Dokument ke stažení ZDE