Více času na podstatné

Přírustky v databázi odborných článků z českých i zahraničních časopisů (databáze RESERS)

01.02.2012 08:37

Databáze RESERS je anotovaná bibliografická databáze odborných článků z českých i zahraničních časopisu a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti.

 
Ukázka:
 
HENKES, W.
Hoher Aufwand - geringer Nutzen. (Vysoké nároky - malý užitek)
RECYCLING magazin, 66, 2011, č. 12, s. 18-21
Zástupci německého odpadového hospodářství téměř 20 let bojovali na úrovni EU o to, aby zpracované odpady byly vyjmuty z režimu odpadu a aby např. zpracované kovové šroty byly považovány za druhotnou surovinu. Místo očekávaného usnadnění se zdá, že vše bude komplikovanější. Požadavky, které EU klade na odpady, aby ztratily vlastnost odpadu, jsou příliš vysoké. V říjnu 2011 začínají platit první nařízení EU o železném, ocelovém a hliníkovém šrotu.
Nejvyšší přípustný podíl cizorodých látek u ocelového a železného šrotu má být 2 hmotnostní procenta, čehož lze v praxi těžko dosáhnout. Hliníkový šrot přestává být odpadem, je-li výtěžnost kovu nejméně 90 % nebo činí-li celkový podíl rušivých látek pod 5 %. Jako druhotná surovina bude moci být uznáno pouze 10-20 % šrotů. Stejná situace se očekává i u dalších druhů odpadů, protože všechna nařízení jsou napsána podle stejného vzoru. Podniky budou muset řešit otázku, zda si mohou dovolit vyjmout část produktů z režimu odpadu. Pokud však větší část odpadů zůstane nadále odpadem, nemají nařízení pro podniky vlastně žádný význam.
 
HENKES, W.
Einstieg ins Verwertergeschäft. (Vstup na trh využívání PET odpadů)
RECYCLING magazin, 66, 2011, č. 13, s. 21.
Diskontní řetězec Lidl v Německu nechce pouze odebírat prázdné PET lahve a prodávat je recyklačním podnikům, ale chce sám profitovat z celosvětové velké poptávky po PET recyklátech. Lidl již získal většinový podíl ve firmě Vogtland PET GmbH, která vyrábí granuláty z PET lahví. Granuláty dodává firmě, která je dceřinou společností Lidlu. Experti z branže recyklace plastů se domnívají, že vlastnictví celého řetězce využívání PET v rukou jednoho koncernu není výhodou, kvalitu a dobré ceny může naopak nejlépe zajistit specializace na každém stupni. V současné době je trh recyklátů PET v Evropě charakterizován nadměrnými kapacitami. Roste však také spotřeba PET, a nejen v Evropě. Zatímco v Evropě se recyklovaný PET převážně používá opět k výrobě PET lahví, jinde se z převážné části vláken vyrábí oblečení, technické textilie a izolační materiály.
 
Dokument ke stažení ZDE