Více času na podstatné

Příští rok půjde ze státního rozpočtu 26 miliard na podporované zdroje energie

24.07.2017 09:38

Počítá s tím návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018. Podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má vláda České republiky stanovit nařízením vlády prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na dotaci do 30. září roku 2017.

Nařízení vlády stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, nestanoví podmínky použití dotace ani další náležitosti. Podmínky pro použití a administraci dotace stanoví přímo zákon č. 165/2012 Sb., a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Schválení nařízení vlády je nutným předpokladem k financování podpory elektřiny a  podpory tepla z podporovaných zdrojů energie v roce 2018.

Nařízení vlády musí stanovit pro rok 2018 rozsah finančních prostředků na  podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů tak, aby byly pokryty všechny nároky uvedené v ustanovení zákona č. 165/2012 Sb.

K pokrytí požadavků uvedených v zákoně nařízení vlády stanoví pro rok 2018 finanční prostředky na dotaci ze státního rozpočtu ve výši 26,185 mld. Kč.

 

 

Dokument ke stažení:

Důvodová zpráva

Materiál