Více času na podstatné

Přístupové údaje provozovatelů zdroje znečišťování ovzduší

26.11.2010 06:33

Provozovatelé středního, velkého a zvláště velkého zdroje znečištění ovzduší, kteří dosud nejsou zaregistrování v ISPOP, ale již podávali hlášení souhrnné provozní evidence a poplatků v listinné podobě na příslušný úřad, obdrží v průběhu prosince 2010 přístupové údaje do ISPOP prostřednictvím datových schránek. Provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší, kteří nemají datovou schránku zřízenou, budou přístupové údaje odeslány poštou.

Po spuštění nové aplikace ISPOP v lednu 2011 doporučujeme kontrolu evidovaných identifikačních údajů. V případě chyb či nepřesností v těchto údajích bude možné provedení oprav prostřednictvím změnového formuláře, stejně tak jako dodatečné registrace nových provozoven.

 

Zdroj: ISPOP