Více času na podstatné

Prodeje vozidel s alternativním pohonem roste

03.08.2015 18:59

Prodej nových osobních aut s alternativním pohonem v Evropě v pololetí meziročně vzrostl o 26,5 procenta na 327.619 vozů. V Česku se prodej zvýšil o 128 procent na 2803 vozů. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu.

Z uvedeného celkového počtu tvoří 41,7 % vozidla na NGV a LPG (136 683 ks, nárůst o 13,7 %), 36,1 % jsou hybridní osobní automobily (HEVs, 118 195 ks, nárůst o 21,0 %) a zbytek ve výši 22,2 % připadá na elektromobily (EVs, 72 741 ks, nárůst o 76,9 %).

V České republice je struktura nových osobních automobilů s alternativním pohonem poněkud odlišná, více než 80 % těchto vozidel tvoří osobní automobily na NGV a LPG. Podíl vozidel na zemní plyn (NGV) přesahuje 51 % a osobní vozy s pohonem LPG  tvoří téměř 30 %. I přes vysoké nárůsty prodejů oproti 1. pololetí 2014 (NGV a LPG +121,7 %, hybridy +116,7 % a elektromobily +304,0 %) je však podíl u hybridních vozidel a elektromobilů proti evropskému průměru stále výrazně (zhruba 3x) nižší.

ELEKTROMOBILY
V zemích EU+EFTA (Evropské sdružení volného obchodu), za které jsou údaje, bylo v 1. pololetí 2015 zaregistrováno celkem 72 741 elektromobilů, což je o 76,9 % více než v 1. pololetí 2014. Absolutně nejvyšší prodeje elektromobilů byly zaznamenány v Norsku (16 990 ks, nárůst o 66,1 %), ve Velké Británii (14 838 ks, +262,3 %), ve Francii (10 427 ks, +109,9 %), Německu (9 653 ks, +66,2 %) a Nizozemí (6 730 ks při poklesu o 18,7 %). Největší podíl elektromobilů na celkových registracích nových osobních automobilů je v Norsku.

 

HYBRIDNÍ VOZY
Za  1. pololetí 2015 bylo v zemích EU+EFTA zaregistrováno celkem 118 195 osobních automobilů s hybridním pohonem. Je to o 21,0 % více než v 1. pololetí 2014. Nejvyšší prodeje byly dosaženy ve Francii (27 402 ks, nárůst o 31,5 %), dále pak ve Velké Británii (23 065 ks, +20,0 %), Itálii (12 937 ks, +13,7 %), Německu (11 023 ks při poklesu o 9,6 %) a Nizozemí (9 607 ks, +24,5 %). Největší podíl hybridních vozů na celkových registracích nových osobních automobilů je rovněž v Norsku. Česká republika je i v tomto srovnání pod průměrem zemí EU+EFTA, který činí 1,64 %.
 

ALTERNATIVNÍ POHON NGV a LPG
Tato vozidla zaujímají v evropském srovnání nejvyšší podíl na trhu vozidel s alternativním pohonem. Za 1. pololetí 2015 jich bylo zaregistrováno 136 683 ks, tedy o 13,7 % více než za leden až červen 2014.  Z uvedeného počtu ale připadá 78,2 % na Itálii (106 823 ks, nárůst o 10,1 %), s velkým odstupem následuje Francie (10 427 ks, +109,9 %), Německo (6 011 ks při poklesu o 14,2 %), Švédsko (3 375 ks, -4,4 %), Polsko (2 997 ks, +72,6 %) a Česká republika (2 250 ks, +121,7 %). Nejvyšší podíl vozidel s palivem NGV a LPG na celkových registracích nových osobních automobilů je v Itálii, následuje Švédsko a Česká republika.