Více času na podstatné

Prodloužení příjmu žádostí pro XXXVII. výzvu OPŽP

05.06.2012 08:47

Ministerstvo životního prostředí jako Řídicí orgán OPŽP rozhodlo dne 4. 6. 2012 o prodloužení lhůty pro příjem žádostí v rámci XXXVII. výzvy na projekty Prioritní osy 1 v podoblasti podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Nový termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. července 2012.

Důvodem prodloužení je nedostatek kapacit Ministerstva životního prostředí pro vydávání odborných posudků k žádostem v této výzvě, a tedy snaha zachovat jednotné nediskriminační podmínky tak, aby všichni žadatelé mohli řádně podat kompletní žádost.

 

Zdroj: SFŽP