Více času na podstatné

Prodloužení uzávěrky soutěže "Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2011"

30.03.2011 09:16

Business Leaders Forum oznamuje prodloužení uzávěrky do soutěže „CENA ZDRAVÍ A BEZPEČNÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2011“
Business Leaders Forum vyhlašuje 20. ročník soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí pro soutěžní projekty realizované v roce 2010 a 2011.

K účasti vybízí všechny, kteří pozitivně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí: podniky, místní komunity, zastupitelstva, školy, nevládní a další organizace. Hlavní záštitu nad soutěží drží ministerstvo životního prostředí ČR. Vítězem soutěže se stane projekt, který dosáhl nejlepší měřitelný výsledek ve zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce, zdraví zaměstnanců nebo obyvatel. Získá uznání a publicitu jako organizace, pro niž je ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj důležitou prioritou. Očekává se, že s vítězem bude napsán článek do některého z periodik nakladatelství Economia a.s., ve kterém je naše soutěž inzerována (HN, Stavitel, Odpady, Moderní řízení, atd.). Odměnou pro vítěze bude rovněž roční členství ve sdružení BLF zdarma. Za dvacet let existence soutěže počet přihlášených projektů každoročně stoupá, a přesahuje počet 600 projektů. V minulosti byl kladen důraz především na konkrétní ekologické přínosy: snižování odpadů, recyklaci, náhrady škodlivých materiálů šetrnějšími atd. V posledních letech, kdy se intenzivně rozvíjí koncept společenské odpovědnosti firem, se v soutěži kladně hodnotí také zvýšení bezpečnosti práce, péče o zdraví zaměstnanců a obyvatelstva a hlavně změny v myšlení a přístupů lidí, kteří každý den ovlivňují okolní realitu.

Vaše projekty můžete stále přihlásit, nejpozději do 10. dubna 2011.

Přihlášení je velmi jednoduché: zájemce o soutěž charakterizuje minimálně na 1 – 2 stranách textu svůj projekt, který znamenal přínos ke zdraví nebo ke zlepšení životního prostředí: jednu konkrétní akci, investici či jinou aktivitu, ukončenou v průběhu roku 2010 až do února 2011. Zároveň uvede její náklady a měřitelné přínosy. Není nutné vyplňovat formulář či přihlášku do soutěže, to je splněno zasláním projektu v papírové a elektronické podobě. Jedním z významných hodnotících kritérií je dobrovolnost – proto se soutěže nemohou účastnit projekty, realizované pod hrozbou restrikce, penále nebo nařízené legislativou.
Soutěžní projekty posoudí komise, složená z významných odborníků na životní prostředí, v čele s ředitelem Centra pro otázky životního prostředí UK prof. RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc,. Cena bude vítězi slavnostně předána v červnu 2011 za účasti předních představitelů průmyslu a obchodu, veřejné správy, nevládních organizací.
Více informací o soutěži najdete na www.blf.cz/cena. Zde také naleznete všechny projekty přihlášené v uplynulých soutěžních letech. BLF s radostí využilo možnost českou Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí propojit s Evropskou cenou:THE EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT. Vyšle do ní nejlepší firemní projekty, které budou v mezinárodním měřítku soutěžit ve čtyřech samostatných kategoriích: environmentální management, produkt, proces a mezinárodní spolupráce. Více informací o Evropské ceně: www.ebae.eu Někteří dosud ocenění soutěžící: Komtesa Kutná Hora, Třinecké železárny, Fiomo Praha, Synthesia Pardubice, Vítkovice, Barum Continental Otrokovice, Kovohutě Příbram, Česká rafinérská, Elektrárny Opatovice, Komutex, Tesla Sezam, Metrostav, TC Mach, Wiegel CZ žárové zinkování, Juwital, Kovohutě Příbram nástupnická, JUWITAL, s. r. o., Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Dvořák-svahové sekačky, Obecní úřad Kněžice a Rokospol.

Přihlášky posílejte na :
ekocena@blf.cz
Business Leaders Forum
Štěpánská 61
116 02 Praha 1