Více času na podstatné

Produkce, využití a odstranění odpadů v ČR v roce 2009

01.10.2010 07:41
Metodické poznámky - Word PDF
Komentář Word PDF
Tab.1 Produkce odpadů v roce 2009 Excel PDF
Graf 1 Vývoj produkce odpadů v letech 2002 - 2009 Html
Tab.2 Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekonomických činností v letech 2006 – 2009 Excel PDF
Graf 2 Vývoj produkce podnikových odpadů v letech 2006 – 2009 Html
Tab.3 Produkce podnikových odpadů podle krajů v roce 2009 Excel PDF
Tab.4 Produkce podnikových odpadů podle krajů v letech 2002 – 2009 Excel PDF
Tab.5 Produkce průmyslových a komunálních odpadů podle krajů v roce 2009 Excel PDF
Tab.6 Produkce komunálních odpadů v letech 2005 - 2009 Excel PDF
Graf 3 Produkce komunálních odpadů v letech 2002 – 2009 Html
Tab.7 Nakládání s komunálními odpady v letech 2005- 2009 Excel PDF
Tab.8 Způsoby nakládání s odpady v roce 2009 Excel PDF
Tab.8 Způsoby nakládání s odpady v roce 2009 - dokončení Excel PDF
Tab.9 Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2004 - 2009 Excel PDF
Graf 4 Způsoby nakládání s odpady v letech 2002 - 2009 Html
Graf 5 Využití nebezpečných odpadů v roce 2009 Html
Graf 6 Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2009 Html
Tab.10 Produkce podnikových odpadů podle skupin Katalogu odpadů v letech 2002 - 2009 Excel PDF
Tab.11 Dovoz a vývoz odpadů v letech 2004 – 2009 Excel PDF
Graf 7 Dovoz a vývoz odpadů v letech 2004 – 2009 Html
Graf 8 Složení podnikové produkce odpadů dle Katalogu odpadů v roce 2009 Html
Graf 9 Produkce podnikových odpadů podle množství vyprodukovaných odpadů v roce 2009 Html
Graf 10 Produkce podnikových odpadů podle počtu zaměstnanců v letech 2002 - 2009 Html
Tab.12 Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekonomických činností (2006 – 2009) Excel PDF
Tab.13 Spotřeba odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků 2003 - 2009 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 1 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 2 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 3 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 4 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 5 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 6 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 7 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 8 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 9 Excel PDF
Tab.14 Podniková produkce odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - dokončení Excel PDF
Tab.15 Podniková produkce nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 Excel PDF
Tab.15 Podniková produkce nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 1 Excel PDF
Tab.15 Podniková produkce nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 2 Excel PDF
Tab.15 Podniková produkce nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 3 Excel PDF
Tab.15 Podniková produkce nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - pokračování 4 Excel PDF
Tab.15 Podniková produkce nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2009 - dokočení Excel PDF
Tab.16 Podniková produkce odpadů dle skupiny odpadu v roce 2009 Excel PDF
Tab.17 Podniková produkce odpadů dle skupiny CZ-NACE v roce 2009 Excel PDF
Tab.17 Podniková produkce odpadů dle skupiny CZ-NACE v roce 2009 - dokončení Excel PDF
Tab.18 Produkce komunálního odpadu ve vybraných zemích v letech 2003 – 2008 Excel PDF
Tab.19 Skládkování komunálního odpadu ve vybraných zemích v letech 2003 – 2008 Excel PDF
Tab.20 Spalování komunálního odpadu ve vybraných zemích v letech 2003 – 2008 Excel PDF

 

zdroj: https://www.czso.cz