Více času na podstatné

Program EFEKT 2011

06.11.2010 06:25

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 - EFEKT 2011 předkládají ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí k projednání do vlády, která se bude konat ve středu 10. listopadu 2010 v 09:00 hod.

Program EFEKT podporuje energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR a doplňuje energetické programy podporované ze strukturálních fondů Evropské unie. Je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE (část A). Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, menší investiční akce a na pilotní projekty.

Dotace z programu může byt poskytnuta podnikatelským subjektům (právnickým i fyzickým osobám), neziskovým organizacím, vysokým školám (podle zákona č. 111/1998 Sb.), městům, obcím, krajům a jimi zřízeným organizacím, sociálním a zdravotnickým zařízením, zájmovým sdružením, veřejnoprávním organizacím, sdružením právnických osob, vykonávajícím činnost na území ČR. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS

Web programu https://www.mpo-efekt.cz/cz/