Více času na podstatné

Program jednání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

20.01.2012 08:49

Páté jednání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky („Rada vlády“) se uskuteční ve středu 25. ledna 2012 od 15:00 hod v budově Ministerstva průmyslu a obchodu.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Analýza schvalovacích procesů pro energetické stavby.
3. Informace z pracovních skupin Rady vlády.
4. Analýza horního zákona.
5. Informace o Státní energetické koncepci a Surovinové politice ČR.
6. Diskuse o návrzích členů Rady vlády pro Plán činnosti Rady vlády na rok 2012.
7. Informace o dokumentech Evropské komise „Energy Roadmap 2050“.

 

Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky byla zřízena usnesením vlády č. 172 ze dne 9. března 2011 jako stálý poradní orgán vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu. Hlavním cílem Rady vlády je poskytnout vládě podporu při přípravě a projednávání koncepčních a strategických dokumentů významných pro hospodářství České republiky zejména s ohledem na zajištění energetické a surovinové základny. Rada vlády navrhuje opatření k vytvoření vyvážené surovinové a energetické politiky státu, která bude prevencí před hrozbou vzniku kritické situace v oblasti surovinové a energetické bezpečnosti České republiky.

 

Zdroj: MPO