Více času na podstatné

Program jednání vlády - 13.7.

12.07.2011 08:36

Vláda zítra na svém zasedání mj. projednáná následující body:

 

1) Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti České republiky (východiska)
č.j. 717/11
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: Odloženo na příští týden. 

 

2) Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí

č.j. 656/11
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí

Výsledek jednání vlády: Odloženo na příští týden. 

 

3) Situační zpráva o plnění Aktualizovaného programu podpory environmentálních technologií v České republice

č.j. 724/11
Předkládá: ministr životního prostředí

 

4) Zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2010

č.j. 733/11
Předkládá: ministr životního prostředí

 

Kompletní program jednání vlády ZDE