Více času na podstatné

Program konference Životní prostředí – prostředí pro život

08.08.2021 12:25

Na webových stránkách konference Životní prostředí – prostředí pro život byl uveřejněn program konference, kterou pořádá CENIA ve dnech 16. a 17. září (v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze) za podpory Ministerstva životního prostředí. V rámci prvního dne poskytne konference prostor pro prezentaci projektů podpořených z programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. Druhý den konference bude věnován problematice udržitelného rozvoje a její odborný obsah bude zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal), jenž představuje soubor opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Konference se uskuteční prezenční formou, registrační formulář najdete ZDE