Více času na podstatné

Program na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji

29.12.2011 16:58

Od 1. ledna 2012 se rozbíhá Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji. Žádat o dotaci mohou vlastníci, případně spoluvlastníci rodinného domu v Moravskoslezském kraji. Výše dotace dosáhne maximálně 60 tisíc korun na výměnu jednoho kotle.

Zájemci o dotaci mohou podat žádost až po vyhlášení výzvy k podávání žádostí a to na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu budou zveřejněny ve výzvě na webových stránkách Státního fondu životního prostředí , Ministerstva životního prostředí a stránkách Moravskoslezského kraje a úřední desce krajského úřadu.

Cílem dotačního programu je snížit znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, kde lidé často spalují nekvalitní paliva a odpady.

 

Dokumenty ke stažení v PDF

 

Zdroj: SFŽP