Více času na podstatné

Program pro celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

02.03.2011 07:32

MZe zveřejnilo na svém webu Program CV_CVaK pro vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a v souladu s přílohou č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Program CV_CVaK pro elektronické vyplnění formulářů vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné a jeho automatizované odeslání na MZe. Podrobné postupy pro stažení a instalaci programu CV_CVaK a nebo stažení a aktualizaci programu CV_CVaK naleznete v přiložených souborech.

Program obsahuje uživatelskou příručku a návod k použití.

 

Dokumenty ke stažení:

Postup při stažení a instalaci programu CV_CVaK 

Program CV_CVaK_instalace 

Postup při stažení a aktualizaci programu CV_CVaK

Aktualizace programu CV_CVaK_upgrade