Více času na podstatné

PROGRAM SYMPOSIA ODPADOVÉ FÓRUM 2011 NA INTERNETU

02.03.2011 07:50

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2011 má již vyvěšen předběžný program symposia obsahující prozatím 78 přednášek a posterů. Dále na webu symposia najdete formulář Přihlášky účasti a další užitečné informace.

    Žádáme autory, kteří přihlašovali svůj příspěvek na symposium, aby zkontrolovali, zda je skutečně do programu zařazen, zda se jejich přihláška někde neztratila cestou.

    Termín pro zaslání vyplněných přihlášek účasti je 15. března. Rovněž do 15 března mají autoři zaslat plné texty svých příspěvků k uveřejnění ve sborníku. Do té doby je ještě možné přihlásit do programu nový příspěvek.