Více času na podstatné

Program Zelená úsporám je v cílové rovince. Nová zelená úsporám zahajuje v dubnu.

23.03.2014 11:28

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Žadatelé obdrželi v rámci programu již více než 20,161 miliardy korun. To znamená, že již bylo proplaceno přes 74 tisíc žádostí. Celkem je v programu alokováno 20,263 miliardy korun. V administrativním procesu je ještě 87 žádostí, u kterých by žadatelé měli doložit realizaci a podepsat smlouvu, na základě které je podpora proplácena. Zbývá tedy dokončit administraci žádostí v objemu přibližně 100 milionů korun. Nová zelená úsporám začne přijímat žádosti o dotaci od dubna v oblasti rodinných domů.

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyzývá všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve. Výplata podpory je zaručena jen těm žadatelům, kteří doloží realizaci opatření v požadovaném termínu a v souladu s platnými podmínkami programu. Pokud máte v procesu dokládání realizace jakékoli nejasnosti, přijďte v úředních hodinách na naše krajská pracoviště, kde vám rádi poradíme a pomůžeme.

 

Odkaz:

Nová zelená úsporám začne přijímat žádosti o dotaci

 

 

Zdroj: SFŽP